आइतबार जेठ १४ , २०७४

फेसबुक

RJ Profile

View All

Program & Schedule

SUNDAY's schedule

Program Title Time
भक्ति संगीत०४:००  - ०४:४५ 
आत्मिक यात्रा०४:४५  - ०५:०० 
रामायण०५:००  - ०५:३० 
नुवाकोट खबर०५:३०  - ०६:०० 
साझा खबर०६:००  - ०६:३० 
शुभबिहानी०६:३०  - ०७:१५ 
बि बि सी नेपाली सेवा०७:१५  - ०७:३० 
नेपाल खबर०८:००  - ०८:०५ 
नेपाल चौतारी०८:०५  - ०९:०० 
नुवाकोट खबर०९:००  - ०९:१५ 
नेपाल भु:ख१०:००  - १०:१० 
लोक भाकाको फुलबारी१०:१०  - ११:०० 
नेपाल खबर११:००  - ११:०५ 
नुवाकोट खबर१२:००  - १२:१५ 
गीत तपाईको रोजाईको१२:१५  - १३:०० 
नेपाल खबर१३:००  - १३:०५ 
हिन्दी गित सगित१३:०५  - १४:०० 
नेपाल खबर१४:००  - १४:०५ 
बिचार परिधी१४:०५  - १५:०० 
नुवाकोट खबर१५:००  - १५:१० 
संगीत हाम्रो रोजाइ तपाईको१५:१५  - १६:०० 
नेपाल खबर१६:००  - १६:०५ 
हाम्रो मादल हाम्रै सारङी१६:०५  - १७:०० 
नेपाल खबर१७:००  - १७:०५ 
सुनौलो भष्विय गाँउ बस्ति छर्लंगै१७:०५  - १८:०० 
जनचासो१८:००  - १८:३० 
नुवाकोट खबर१८:३०  - १९:०० 
रेडियो नाटक अँध्यारो उज्यालो१९:००  - १९:३० 
साझा खबर१९:३०  - २०:०० 
खेलौ दोहोरी२०:००  - २०:४५ 
बि.बि.सी नेपाली सेबा२०:४५  - २१:१५ 
साझा सवाल२१:१५  - २२:०० 
नेपाल खबर२२:००  - २२:०५ 
खुल्दुली डट. कम.२२:०५  - २२:५५ 
नेपाल खबर हाईलाइट्स२२:५५  - २३:०० 
रात्रीकालिन प्रहर२३:००  - ००:००