मंगलबार माघ ९ , २०७४

फेसबुक

RJ Profile

View All

Program & Schedule

TUESDAY's schedule

Program Title Time
अखण्ड ज्योति ०४:००  - ०५:३० 
नुवाकोट खबर ०५:३०  - ०६:०० 
साझा खबर ०६:००  - ०६:३० 
शुभ विहानि०६:३०  - ०७:१५ 
बिबिसि नेपाली ०७:१५  - ०७:३० 
उज्यालोको नेपाल खबर ०८:००  - ०८:१५ 
नेपाली बहस०८:१५  - ०९:०० 
नुवाकोट खबर ०९:००  - ०९:१५ 
लोक गीत संगीत १०:००  - ११:०० 
गीत तपाईको रोजाई ११:००  - १२:०० 
उज्यालोको नेपाल खबर १२:००  - १२:१५ 
तामाङ सेलो (गीत)१२:१५  - १३:०० 
फेसबुक डटकम १३:००  - १४:०० 
नुवाकोट खबर १४:००  - १४:१० 
फिल्मी गीत संगीत १४:१०  - १५:०० 
उज्यालोको नेपाल खबर१५:००  - १५:१५ 
संगीत हाम्रो रोजाई तपाईको १५:१५  - १६:०० 
लोक गीत संगीत १६:००  - १७:०० 
उज्यालोको नेपाल खबर१७:००  - १७:१५ 
नुवाकोट खबर १८:३०  - १९:०० 
साझा खबर १९:३०  - २०:०० 
लोक गीत संगीत २०:००  - २०:४५ 
बिबिसि नेपाली २०:४५  - २१:१५ 
नुवाकोट खबर २२:००  - २२:१५ 
खुलदुलि डटकम२२:२०  - २३:००